ZA PRIJAVU HITNOG SLUČAJA ZOVITE 193

DOBRO DOŠLI

VATROGASNA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

USTROJ


DVD BARANJSKO PETROVO SELO

DVD BATINA

DVD BELI MANASTIR
JPVP GRADA BELI MANASTIR
DVD BRANJIN VRH
DVD BRANJINA
DVD DARDA
DVD DRAŽ
DVD DUBOŠEVICA
DVD GAJIĆ
DVD JAGODNJAK
DVD KARANAC
DVD KNEŽEVI VINOGRADI
DVD KOTLINA
DVD LUČ
DVD NOVI BEZDAN
DVD PETLOVAC
DVD PODOLJE
DVD POPOVAC
DVD SUZA
DVD TOPOLJE
DVD ZMAJEVAC

DVD BELIŠĆE
DVD BISTRINCI
DVD BOCANJEVCI
DVD GAT
DVD TIBORJANCI
DVD VELIŠKOVCI
DVD VINOGRADCI

DVD BILJE
DVD KOPAČEVO
DVD LUG
DVD VARDARAC

DVD BIZOVAC

DVD BROĐANCI
DVD CRET
DVD HABJANOVCI

DVD ČRNKOVCI
DVD DONJI MIHOLJAC
DVD GOLINCI
DVD KRČENIK
DVD MIHOLJAČKI POREČ
DVD PODRAVSKA MOSLAVINA
DVD PODGAJCI PODRAVSKI
DVD RADIKOVCI
DVD RAKITOVICA
DVD SVETI ĐURAĐ

DVD BUDROVCI
DVD ĐAKOVO
DVD ENERGA ĐAKOVO
DVD IVANOVCI ĐAKOVAČKI
DVD PIŠKOREVCI
DVD SELCI ĐAKOVAČKI
DVD STRIZIVOJNA
DVD ŠIROKO POLJE

DVD FORKUŠEVCI
DVD TOMAŠANCI
DVD VIŠKOVCI

DVD BELJEVINA
DVD BOKŠIĆ
DVD BOKŠIĆ LUG
DVD ĐURĐENOVAC
DVD KLOKOČEVCI
DVD NAŠIČKO NOVO SELO
DVD ŠAPTINOVCI

DVD BENIČANCI
DVD KUĆANCI MAGADENOVAČKI
DVD LACIĆI
DVD ŠLJIVOŠEVCI

DVD BOČKINCI
DVD ČAMAGAJEVCI
DVD KUNIŠINCI
DVD MARIJANCI

DVD BREZNICA NAŠIČKA
DVD DONJA MOTIČINA
DVD FERIČANCI
DVD JELISAVAC
DVD KELEŠINKA
DVD KOŠKA
DVD KRŠINCI
DVD LEDENIK
DVD LILA
DVD MARKOVAC NAŠIČKI
DVD NAŠICE
JVP  NAŠICE
DVPG NAŠICECEMENT DD
DVD PODGORAČ
DVD STIPANOVCI
DVD VALENOVAC
DVD VELIMIROVAC
DVD VUKOJEVCI
DVD ZOLJAN

DVD LUG SUBOTIČKI

IDVD PAPUK

DVD ALJMAŠ
DVD ANTUNOVAC
DVD BEKETINCI
DVD BIJELO BRDO
DVD ČEPIN
DVD DALJ
DVD ERDUT
DVD ERNESTINOVO
DVD HRASTIN
DVD IVANOVAC
DVD LASLOVO
DVD OSIJEK “HEP”
DVD OSIJEK “KAROLINA”
DVD OSIJEK “VODOVOD”
DVD OSIJEK DONJI GRAD
DVD OSIJEK GORNJI GRAD
DVD OSIJEK JPVP
DVD OSIJEK RETFALA
DVD SARVAŠ
DVD SILAŠ
DVD TENJA
DVD VLADISLAVCI
DVD VUKA
PV ZRAČNA LUKA OSIJEK

DVD DRENJE
DVD GAŠINCI
DVD GORJANI
DVD JOSIPOVAC
DVD KUĆANCI ĐAKOVAČKI
DVD LEVANJSKA VAROŠ
DVD MANDIĆEVAC
DVD PALJEVINE
DVD POTNJANI
DVD PRIDVORJE
DVD SATNICA ĐAKOVAČKA
DVD SLATINIK DRENJSKI
DVD TRNAVA
DVD PUNITOVCI

DVD KEŠINCI
DVD KORITNA
DVD MRZOVIĆ
DVD SEMELJCI
DVD VRBICA

DVD HARKANOVCI
DVD IVANOVCI VALPOVAČKI
DVD LADIMIREVCI
DVD MARJANČACI
DVD NARD
DVD PETRIJEVCI
DVD SATNICA
DVD ŠAG
DVD VALPOVO
DVD ZELČIN

DVD IVANOVO
DVD KAPELNA
DVD VILJEVO

Županijska vatrogasna zajednica obavlja stručne i organizacijske poslove koji se odnose na:

 

 • unaprjeđenje cjelokupnog sustava (provedba preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi ugroženih požarom i eksplozijom,
 • pružanje tehničke pomoći u nesrećama i opasnim situacijama);
 • koordinira i provodi preventivne, operativne i promidžbene aktivnosti s vatrogasnim organizacijama;
 • planira, organizira i provodi osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca;
 • potiče razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi;
 • predlaže normativno reguliranje vatrogasne djelatnosti;
 • izdaje stručnu literaturu;
 • organizira rad s vatrogasnom mladeži;
 • organizira vatrogasne vježbe, seminare i natjecanja;
 • ostvaruje međunarodnu suradnju iz područja vatrogastva;
 • skrbi o vatrogasnoj baštini;
 • usklađuje organizacijske i operativne poslove vatrogasnih zajednica gradova i općina te javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

 

Županijska vatrogasna zajednica osnivač je i  članica Hrvatske vatrogasne zajednice. Kao članica Hrvatske vatrogasne zajednice sudjeluje u radu njezinih stručnih odbora, promiče izmjenu iskustava i znanja te organizira sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim savjetovanjima i natjecanjima.

 

Vizija Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije je unapređenje protupožarne zaštite na području cijele Osječko-baranjske županije kroz razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava. Naša misija je priprema i unaprjeđenje vatrogasnog sustava za učinkovito djelovanje u provedbi vatrogasne djelatnosti. Ove aktivnosti se provode u uskoj suradnji s vatrogasnim zajednicama općina, gradova i područja, jer su temeljem Ustava Republike Hrvatske za provedbu protupožarne zaštite odgovorne jedinice lokalne samouprave.