ZA PRIJAVU HITNOG SLUČAJA ZOVITE 193

DOBRO DOŠLI

VATROGASNA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Statistika vatrogasnih intervencija u 2017. godini

U prvih sedam mjeseci ove godine bilo je više vatrogasnih intervencija nego u istom periodu prošle godine. Posebno je zabilježen porast požara otvorenog prostora.


U prvih sedam mjeseci ove godine na području Osječko-baranjske županije ukupno je bilo 826 vatrogasnih intervencija odnosno znatno više nego u istom periodu prošle godine kada je bilo 597 intervencija. 


 

Ukupno je bilo 360 intervencija gašenja požara odnosno dvostruko više nego u istom periodu prošle godine kada je bilo 179 požarnih intervencija. Povećan je broj požara stambenih objekata, komunalne namjene, otvorenog prostora i požara dimnjaka.

 

U 2017. godini na području Osječko-baranjske županije bilo je 273 tehničkih intervencija, što je manje nego u 2016. godini kada je bilo 348 tehničkih intervencija. Povećan je broj intervencija na objektima a smanjen broj svih drugih vrsta tehničkih intervencija (izosta1e su intervencije za vrijeme poplava).

 

06.08.2017.