ZA PRIJAVU HITNOG SLUČAJA ZOVITE 193

DOBRO DOŠLI

VATROGASNA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Statistika intervencija za 1 – 6 mjesec 2018. godine

U periodu I – VI mjesec 2018. godine na području Osječko-baranjske županije ukupno je bilo 460 vatrogasnih intervencija odnosno manje nego u istom periodu prošle godine kada je bilo 657 intervencija.

 

 

Tablica 1. Pregled ukupnog broja  intervencija po vrstama I – VI 2018. godine

Redni broj Vrsta intervencije Broj intervencija 2017. godina Broj intervencija 2018. godina
1 Požarna intervencija 295 164
2 Tehničke intervencije 218 192
3 Ostale intervencije 46 57
4 Druge aktivnosti 98 47
UKUPNO: 657 460

 

Najviše požara bilo je u veljači a tehničkih intervencija u ožujku i lipnju.

 

 Tablica 2. Pregled broja  intervencija po mjesecima

rb Naziv I II III IV V VI UKUPNO
1 Požarne intervencije 26 38 19 31 30 20 164
2 Tehničke intervencije 21 22 45 24 35 45 192
3 Ostale intervencije 3 4 10 18 12 10 57
UKUPNO: 50 64 74 73 77 75 413

 

 

Ukupno je bilo 164 intervencija gašenja požara odnosno znatno manje nego u istom periodu prošle godine kada je bilo 295 požarnih intervencija. Značajno je smanjen broj požara otvorenog prostora.

 

Tablica 3. Pregled  požarnih intervencija po vrstama

Redni broj Naziv Broj intervencija  I-VI/2017. godini Broj intervencija

I-VI/2018. godini

1 Požar stambenog objekta 44 38
2 Požar poslovnog objekta 6 4
3 Požar objekta javne namjene 3 3
4 Požar gospodarskog objekta 13 9
5 Požar objekta komunalne namjene 19 8
6 Požar prometnog sredstva 18 25
7 Požar otvorenog prostora 119 35
8 Požar dimnjaka 59 38
9 Eksplozije 3 0
10 Ostale požarne intervencije 11 4
UKUPNO: 295 164

 

 

 

 

05.07.2018.