ZA PRIJAVU HITNOG SLUČAJA ZOVITE 193

DOBRO DOŠLI

VATROGASNA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Statistika intervencija za 1 – 10 mjesec 2018. godine

U periodu I – X mjesec 2018. godine na području Osječko-baranjske županije ukupno je bilo 853 vatrogasnih intervencija odnosno 22,6% manje nego u istom periodu prošle godine kada je bilo 1102 intervencija.

 

 

Tablica 1. Pregled ukupnog broja  intervencija po vrstama I – X 2018. godine

Redni broj Vrsta intervencije Broj intervencija 2017. godina Broj intervencija 2018. godina
1 Požarna intervencija 467 280
2 Tehničke intervencije 356 399
3 Ostale intervencije 65 81
4 Druge aktivnosti 214 93
UKUPNO: 1102 853

 

 

Najviše tehničkih intervencija bilo je u kolovoza a požarnih intervencija u veljači.

 

 Tablica 2. Pregled broja  intervencija po mjesecima

rb Naziv I II III IV V VI VII VIII IX X UKUPNO
1 Požarne intervencije 26 38 19 31 30 24 26 23 30 33 280
2 Tehničke intervencije 21 22 45 24 35 49 64 81 37 21 399
3 Ostale intervencije 3 4 10 18 12 11 5 4 11 3 81
UKUPNO: 50 64 74 73 77 84 95 108 70 57 695

 

 

Ukupno je bilo 280 intervencija gašenja požara (značajno manje nego u istom periodu prošle godine kada je bilo 467). Znatno je smanjen broj požara otvorenog prostora ali i svih ostalih vrsta požara u odnosu na 2017. godinu osim požara prometnog sredstva.

 

 

Tablica 3. Pregled  požarnih intervencija po vrstama

Redni broj Naziv Broj intervencija  I-X/2017. godini Broj intervencija

I-X/2018. godini

1 Požar stambenog objekta 71 62
2 Požar poslovnog objekta 9 6
3 Požar objekta javne namjene 3 4
4 Požar gospodarskog objekta 21 13
5 Požar objekta komunalne namjene 30 15
6 Požar prometnog sredstva 30 51
7 Požar otvorenog prostora 220 81
8 Požar dimnjaka 65 44
9 Eksplozije 3 0
10 Ostale požarne intervencije 15 4
UKUPNO: 467 280

 

 

 

 

08.11.2018.