ZA PRIJAVU HITNOG SLUČAJA ZOVITE 193

DOBRO DOŠLI

VATROGASNA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Programi usavršavanja vatrogasaca

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije provodi tijekom mjeseca lipnja slijedeće programe:  

 

1. PROGRAM OBUKE NA SIMULATORU PLAMENIH UDARA
– 01. – 02. lipnja 2018. godine od 18,00 sati u DVD Našice
Program se izvodi u dva dana od čega se prvi dan izvodi teorijska nastava (petkom popodne, 4 školska sata) a subotom se izvodi praktična nastava u Simulatoru plamenih udara (8 školskih sati).

 

 

2. PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA SPECIJALNOST „APARATI ZA ZAŠTITU DIŠNIH ORGANA“
– 04 – 10. lipnja 2018. godine od 18,00 sati (subota i nedjelja od 08,00 sati) u DVD Satnica Đakovačka

Usavršavanje za specijalnost za aparate za zaštitu dišnih organa traje 30 školskih sati. od čega je 12 sati teorijski dio, a 18 vježbovni dio.

 

 

3. PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA SPECIJALNOST „VEZIST“
– 21 – 23. lipnja 2018. godine od 18,00 sati u DVD Našice

Usavršavanje za specijalnost vezist traje 20 školskih sati, od čega je 12 sati teorijski dio, a 8 sati vježbovni dio.

 

 

22.05.2018.