ZA PRIJAVU HITNOG SLUČAJA ZOVITE 193

DOBRO DOŠLI

VATROGASNA ZAJEDNICA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Natječaj za dodjelu potpora za školovanje operativnih članova

Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije pomaže u školovanju vatrogasnih kadrova, za što su svake godine predviđena određena financijska sredstva. 

 

Pravo na pomoć u podmirenju troškova školovanja mogu ostvariti vatrogasne postrojbe čiji aktivni članovi vatrogasnih postrojbi imaju status redovitog studenta minimalno druge godine studija zaštite od požara ili su polaznici programa prekvalifikacije za vatrogasce/vatrogasne tehničare a koji nemaju već odobrenu stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja.

  

 

Financijska pomoć za podmirenje potreba školovanja dodjeljuje se temeljem pismenog zahtjeva sukladno Pravilniku o dodjeli stipendija i drugih oblika financijske potpore za školovanje vatrogasnih kadrova. Broj korisnika pomoći kao i njihov iznos ovisit će o financijskim sredstvima koji su predviđeni za tu namjenu.

Zahtjeve na našu adresu dostavljaju vatrogasne postrojbe ili korisnici do 28. listopada 2017. godine, uz slijedeću dokumentaciju:

 

 

1.      Osobni zahtjev studenta/učenika s obrazloženjem za koju namjenu mu je potrebna pomoć

2.      Izjava matičnog DVD-a i VZ o aktivnom članstvu, dužnostima i radu u vatrogastvu i sl.

3.      Potvrda škole/visoke škole o upisu u školsku 2017/2018 godinu

4.      Preslika svjedodžbe ili indeksa zadnje godine završenog studija

5.      Izjava studenta/učenika da ne prima drugu novčanu pomoć

6.      Dokaz o stečenom vatrogasnom zvanju i specijalnosti

7.      Potvrda Porezne uprave o visini dohotka za proteklu kalendarsku godinu za sve članove zajedničkog kućanstva

8.      Izjava o broju članova kućanstva/obitelji

 

Prednost u dodjeli pomoći imati će uz ispunjavanje gore navedenih uvjeta studenti slabijeg imovinskog stanja. Pomoć se u pravilu realizira putem uplate novčanog iznosa na žiro-račun matične vatrogasne postrojbe.

S odabranom vatrogasnom postrojbom Vatrogasna zajednica potpisati će i ugovor o izravnoj dodjeli financijske pomoći kojim će se definirati prava i obveze korisnika odnosno davatelja financijskih sredstava.

25.09.2017.